וויידמן 2.png

Toro - אביזרים

מעמד לאחורה של הכלי.jpg

מעמד למפעיל

מקדח אדמה.jpg

מקדח אדמה

מיישרת אדמה.jpg

מיישרת אדמה

כף נפתחת.jpg

כף נפתחת

מזלג הידראולי.jpg

מזלג מתכוונן

חובק גזם.jpg

חובק גזם